Ga voor veiligheid en kies voor IVON

Drank- & Horecawetgeving

De gewijzigde Drank– en Horecawet is per 1 januari 2013 in werking getreden en nadien per 1 januari 2014 opnieuw gewijzigd. In de nieuwe wet staat in artikel 41 vermeld dat met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet zijn belast de door de burgemeester van die gemeente aangewezen ambtenaren. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld ten aanzien van opleiding en bevoegdheden. Deze toezichthouder moet beschikken over een geldige BOAbevoegdheid binnen Domein I (Openbare ruimte) of Domein II (Milieu en Welzijn).

Daarnaast vervalt per 1 oktober 2014 de overgangsregeling voor het behalen van het DHW examen. Dit betekent dat toezichthouders vanaf 1 oktober 2014 eerst met goed gevolg het examen toezichthouder Drank- en Horecawet moeten hebben afgelegd, alvorens ze als zodanig kunnen worden aangewezen.

Duur: 8 dagen + 1 dag afsluitend examen.
€ 1,48
Duur: 1 dag klassikaal
€ 229,00