Ga voor veiligheid en kies voor IVON

Permanente Her- en Bijscholing, BOA

Met ingang van 1 april 2013 zijn onderstaande Permanente her- en bijscholingen voor de Buitengewoon opsporingsambtenaar van kracht geworden.

De permanente bijscholing geschiedt als volgt:

Jaar 1 - Wettelijke kaders Publieke Veiligheid (strafrecht)

Jaar 2 - Wettelijke kaders Publieke Veiligheid 2 (milieu, APV en bijzondere wetgeving)

Jaar 3 - Sanctionerend optreden, praktijkexamen en schrijven van een combibon

Jaar 4 - Dienstverlening en calamiteiten (praktijkexamen en schrijven van rapportage)

Jaar 5 - Bedoeld voor eventuele herexamens

Duur: 3 dagen + afsluitend examen.
€ 525,00