Ga voor veiligheid en kies voor IVON

Risicomanagement

De cursus Risicomanagement is ontwikkeld voor iedereen die kennis dient te hebben over technieken om risico’s te identificeren, te analyseren, te kwantificeren en de juiste beheersmaatregelen te treffen.

De cursus Risicomanagement is geschikt voor iedereen die risico’s op een reële manier in moet kunnen schatten tijdens projecten en reguliere werkzaamheden. Om risico’s uit te kunnen sluiten of te reduceren tot een acceptabel niveau, wordt gebruik gemaakt van een stappenplan. Daarnaast is het belangrijk de juiste technieken en middelen toe te passen, zoals interviewen, het organiseren van brainstormsessies en het bijhouden van risicochecklists.

Duur: 1 dag
€ 800,00